Thursday, November 6, 2014

page 1:ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ ಇವರ ವಂಶವೃಕ್ಷ (ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ

ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ  (ಬಂದಗದ್ದೆ) 388,ಇಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿ , ನಾ. ನಗರ ಸಾಗರ. 577401 ಇವರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಂಶವೃಕ್ಷ.  (ದಿನಾಂಕ : 25-1 -2008 ಕಂಪೂಟರಿಗೆ  ಹಾಕಿದೆ )
ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ ಇವರ ವಂಶವೃಕ್ಷ  (ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ) (ಬಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾ.ಭಟ್ಟರ ಹೇಳಿಕೆ: ಎಸಿ-3:-ನಾ.ಭಟ್ಟ ಈ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮನಿಗೆ ದತ್ತು). 
1 ) ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ(ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಭಟ್ಟರ ವೃದ್ಧ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ) + (?)      ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ (ಪ್ರಪಿತಾಮಹ)+ಭಾಗೀರಥಿ(ಮಾತೃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಿ) –( ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರ ಲಿಖಿತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ - ಮುಂದಿನ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ
ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ ಇವರ ವಂಶವೃಕ್ಷ  (ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ) ಸೂ||ನಾ||ಭಟ್ಟರ ಲಿಖಿತ ಪಟ್ಟಿ :-ತಿರುಮಲಶರ್ಮ+**(ದೇವಕಿ)    ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ+ಭಾಗೀರತಿ (ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ)    (ದತ್ತು) ನಾರಾಯಣಶರ್ಮ+ ಭವಾನಿಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ  (ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿ. 30-04-2008)
1 ) ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಹಾರೇಗೊಪ್ಪ   -ಇವನ ಸೋದರ – (ತಮ್ಮ?) 2) ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ+** -&gಣ;  ಅವನ ಮಗ (2-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ +ಭಾಗೀರತಿ – (ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ದಾಯಾದಿ *)
 1) ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ರ ಸೋದರ -ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ+** ( ಬಂದಗದ್ದೆ ವಂಶ ಪರವರ್ತಕ) -&gಣ;  ಅವನ ಮಗ (2-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ +ಭಾಗೀರತಿ –(ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ ,ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ರ ಮಗ ತಿರುಮಲ ಭಟ್ಟರ ದಾಯಾದಿ ಸೋದರ  *
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರು-&gಣ; 2-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ +ಭಾಗೀರತಿ – (ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ದಾಯಾದಿ) (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ ?್ಲRL)
ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ರ ಮಗ ತಿರುಮಲ ಭಟ್ಟರು  ಇವರ ಮಕ್ಕಳು :-&gಣ;  5 (6) ಜನ (ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ವಂಶ ಬೆಳೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದಗದ್ದೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ):-&gಣ; (ತಿರುಮಲ ಭಟ್ಟರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರ  ದಾಯಾದಿ ಸೋದರ) 

ಮೂರನೇ  ತಲೆಮಾರು ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ತಿರುಮಲ ಭಟ್ಟರು  ಇವರ ಮಕ್ಕಳು- - ಂ 1) ಮಗ(ಶಿವ ಭಟ್ಟ)-&gಣ;
ಪಡವಗೋಡಿಗೆ ದತ್ತು ಅವನ ಮಗ ವೆಂಕಪ್ಪ-ಮಗ-ಶಿವಭಟ್ಟ- ಅವನ ಮಕ್ಕಳು : ಪಡವಗೋಡು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಡ ಮತ್ತು ರಾಮ ಭಟ್ಟ;
                 ಃ2)ವೆಂಕಭಟ್ಟ- ಪತ್ನಿ  1)ಗಂಗಮ್ಮ –ತಂಗಿ 2)ದೇವಮ್ಮ  ಮಗ-1)ಮಾಲ್ವೆ  ದೇವರ ಭಟ್ಟ- 2)ಹಂದಿಗೋಡು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಭಟ್ಟ  
          ಅ3*)  ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ (28-06-1847-80ವ) ಹಾರೇ ಗೊಪ್ಪದಿಂದ ಬಂದಗದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮನಿಗೆ ದತು ್ತ- ಬಂದಗದ್ದೆಗೆ; ಪತ್ನಿ:-1)ಭವಾನಿ -ಸುಳಗೋದು ಮಹಾಬಲಯ್ಯನಅಜಿ ್ಜ 2)ಗಂಗಮ್ಮ ( ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು) ಭವಾನಿ:- ಸುಳಗೋಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ(?) ತಿವ್ಮ್ಮಯ್ಯನ ಅಕ್ಕ.
              ಆ 4) ಮಗಳು ಮನೆಘಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಸುಬ್ರಾಯರ ಅಜ್ಜ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತಂದೆ) ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ (?) (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು)
                ಇ 5) ಮಗ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ. .ನಂತರ ಪತ್ತೆಇಲ್ಲ.

A
B
C
D
E
1£É1 ) ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ   ಹಾರೇಗೊಪ್ಪ   +? ದೇವಕಿದಾಯಿ
ಇವನ ಸೋದರ -&gಣ;
2) ಬಂದಗದ್ದೆ ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮ + ದೇವಕಿದಾಯಿ ಬಂದಗದ್ದೆ ವಂಶ   ಪ್ರವರ್ತಕ (?) ಇವರ ಮಗ -&gಣ;
ಬಂದಗದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ +ಭಾಗೀರತಿ (ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ) 
à vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ
2) ಹಾರೆಗೊಪ್ಪದ ತಿಮ್ಮಣ ಭಟ್ಟರು                        
( ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟರ ಮಗ) ಇವರ ಮಕ್ಕಳು-
ಶಿವ ಭಟ್ಟ, ಕಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ 5(6?) ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾರಯಣ ಭಟ್ಟರು ಬಂದಗದ್ದೆಗೆ ದತ್ತು
ಬಂದಗದ್ದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ +ಭಾಗೀರತಿ (ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ)
ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದಿಂದ ನಾರಯಣ ಭಟ್ಟರು ಬಂದಗದ್ದೆಗೆ ದತ್ತು
2 ನೇ ತಲೆಮಾರು
1 £Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ3 ನೇ ತಲೆಮಾರು

1) ಮಗ(ಶಿವ ಭಟ್ಟ)-&gಣ;
ಪಡವಗೋಡಿಗೆ ದತ್ತು ಅವನ ಮಗ ವೆಂಕಪ್ಪ-ಮಗ-ಶಿವಭಟ್ಟ- ( 2ನೇ   ವೆಂಕಭಟ್ಟ- ಅವನ ಮಕ್ಕಳು : ಪಡವಗೋಡು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಡ ಮತ್ತು ರಾಮ ಭಟ್ಟ
2)ವೆಂಕಭಟ್ಟ- ಪತ್ನಿ  1)ಗಂಗಮ್ಮ –ತಂಗಿ 2)ದೇವಮ್ಮ  ಮಗ-1)ಮಾಲ್ವೆ  ದೇವರ ಭಟ್ಟ- 2)ಹಂದಿಗೋಡು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಭಟ್ಟ  
2 £Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ3*)  ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ (28-06-1847-80ವ) ಹಾರೇ ಗೊಪ್ಪದಿಂದ ದತು ್ತ-(ತಿರುಮಲ ಶರ್ಮನ ತಮ್ಮನ/ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ?) ಬಂದಗದ್ದೆಗೆ; ಪತ್ನಿ:-1)ಭವಾನಿ -ಸುಳಗೋದು ಮಹಾಬಲಯ್ಯನಅಜಿ ್ಜ 2)ಗಂಗಮ್ಮ (ಭವಾನಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು) ಭವಾನಿ:- ಸುಳಗೋಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ(?) ತಿವ್ಮ್ಮಯ್ಯನ ಅಕ್ಕ.
4)ಮಗಳು ಮನೆಘಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಸುಬ್ರಾಯರ ಅಜ್ಜ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತಂದೆ) ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ (?) (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿರಬಹುದು)
5)ಮಗ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ. .ನಂತರ ಪತ್ತೆಇಲ್ಲ
ಃ.(ಛಿ3*)

3)ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ -ಪತ್ನಿ:-1) ಭವಾನಿ ಸುಳಗೋಡು ಮಹಾಬಲಯ್ಯನ ಅಜ್ಜಿ (ತಂದೆಯ  ತಂದೆಯ ತಂಗಿ?) 2) ಗಂಗಮ್ಮ ಭವಾನಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು (ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ

1 ) UÀt¥Àw ¨sÀlÖ ºÁgÉÃUÉÆ¥Àà   +? zÉêÀQzÁ¬Ä
EªÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ->
2) §AzÀUÀzÉÝ wgÀĪÀÄ® ±ÀªÀÄð + zÉêÀQzÁ¬Ä §AzÀUÀzÉÝ ªÀA±À ¥ÀæªÀvÀðPÀ (?) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ->
§AzÀUÀzÉÝ ¸ÀħæºÀätå ±ÀªÀÄð +¨sÁVÃgÀw (UÀAqÀĪÀÄPÀ̽®è)


2) ºÁgÉUÉÆ¥ÀàzÀ wªÀÄät ¨sÀlÖgÀÄ                        
( UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀ ªÀÄUÀ) EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ-
²ªÀ ¨sÀlÖ, PÀ¼ÀUÉ vÉÆÃj¹zÀ 5(6?) ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ°è £ÁgÀAiÀÄt ¨sÀlÖgÀÄ §AzÀUÀzÉÝUÉ zÀvÀÄÛ
§AzÀUÀzÉÝ ¸ÀħæºÀätå ±ÀªÀÄð +¨sÁVÃgÀw (UÀAqÀĪÀÄPÀ̽®è)
ºÁgÉÃUÉÆ¥Àà¢AzÀ £ÁgÀAiÀÄt ¨sÀlÖgÀÄ §AzÀUÀzÉÝUÉ zÀvÀÄÛ
2 £Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ

3 £Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ
A
1) ªÀÄUÀ(²ªÀ ¨sÀlÖ)->
¥ÀqÀªÀUÉÆÃrUÉ zÀvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÉAPÀ¥Àà-ªÀÄUÀ-²ªÀ¨sÀlÖ- ( 2£Éà ªÉAPÀ¨sÀlÖ- CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ : ¥ÀqÀªÀUÉÆÃqÀÄ UÀt¥Àw ¨sÀlØ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ ¨sÀlÖ
2)ªÉAPÀ¨sÀlÖ- ¥Àwß  1)UÀAUÀªÀÄä vÀAV 2)zÉêÀªÀÄä  ªÀÄUÀ-1)ªÀiÁ¯Éé  zÉêÀgÀ ¨sÀlÖ- 2)ºÀA¢UÉÆÃqÀÄ ªÉAPÀlVj ¨sÀlÖ        
3*)  £ÁgÁAiÀÄt¨sÀlÖ (28-06-1847-80ªÀ) ºÁgÉà UÉÆ¥Àà¢AzÀ zÀvÀÄ Û-(wgÀĪÀÄ® ±ÀªÀÄð£À vÀªÀÄä£À/ CtÚ£À ªÀÄUÀ ?) §AzÀUÀzÉÝUÉ; ¥Àwß:-1)¨sÀªÁ¤ -¸ÀļÀUÉÆÃzÀÄ ªÀĺÁ§®AiÀÄå£ÀCf Ó 2)UÀAUÀªÀÄä (¨sÀªÁ¤AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ¨sÀªÁ¤:- ¸ÀļÀUÉÆÃqÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£À zÉÆqÀØ¥Àà(?) wªÀääAiÀÄå£À CPÀÌ.
4)ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉWÀlÖPÉÌ (¸ÀĨÁæAiÀÄgÀ CdÓ, wªÀÄä¥Àà£À vÀAzÉ) ªÀÄPÀ̽®è (?) (¸ÀħæºÀätå ±ÀªÀÄð£À ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ)
5)ªÀÄUÀ PÁ²UÉ ºÉÆÃV ¸ÀA£Áå¸À ¹éÃPÁgÀ. .£ÀAvÀgÀ ¥ÀvÉÛE®è
B.(c3*)
3)£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ -¥Àwß:-1) ¨sÀªÁ¤ ¸ÀļÀUÉÆÃqÀÄ ªÀĺÁ§®AiÀÄå£À CfÓ (vÀAzÉAiÀÄ  vÀAzÉAiÀÄ vÀAV?) 2) UÀAUÀªÀÄä ¨sÀªÁ¤AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ (JgÀqÀ£Éà «ªÁºÀ)
C
3 £Éà vÀ¯É ªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ
4 £Éà vÀ¯É ªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ
  ¨sÀªÁ¤- ªÀÄPÀ̼ÀÄ:-> B C D
{1,2,3}
[ ªÉAPÀªÀé(ªÉAPÀªÀÄä) (¨sÀªÁ¤AiÀÄ vÀAV) +¨É¼ÉAiÀÄÆjUÉ (²Ã£À¥Àà£À vÀAzÉ «±Áé«ÄvÀæ UÉÆÃvÀæ)  PÉÆnÖzÉ]
2£Éà ¥Àwß) UÀAUÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ-«ªÀgÀ  L- ¸Á®Ä £ÉÆÃqÀÄ
1) ¨ÁUÀªÀÄä-+ªÀ¹µÀ× UÉÆÃvÀÈzÀ §AUÁj ¸ÀĨÁæAiÀÄ ªÉļÀªÀjUÉ.-ªÀÄPÀ̼ÀÄ:- 1)gÁªÀÄAiÀÄå -¥Àwß : UËgÀªÀÄä ºÀA¢UÉÆÃqÀÄ ¸ÀÆgÀ¥Àà£À vÀAV (4 £Éà vÀ¯É ªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ):-ªÀÄPÀ̼ÀÄ-1) ¸ÀĨÁæAiÀÄ, 2) ±ÉõÀVj.  3) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà (ªÀÄzÀÄªÉ E®è )
2) ¸ÀĨÁâ ¨sÀlÖ (8-2-1873 -1960 ?. ¢.)+ zÉêÀQ ªÀÄqÀ¸ÀÆgÀÄ ºÀj¨sÀlÖgÀ CPÀ.Ì.         (4 £Éà vÀ¯É ªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ)
3) wgÀĪÀÄ® ¨sÀlÖ (wªÀÄätÚ ¨sÀlÖ) (28-10-1876/2-3-1971)+1) PÉÆ®ÆègÀªÀÄä PɼÀ¢ £ÁrUÀ PÀgÀÆgÀÄ ªÀÄ£É ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt£À CPÀÌ ªÀ¹µÀ×-DAVgÀ¸À UÉÆÃvÀæ (¥ÀªÀw-.ZÉÊ.±ÀÄ10-1915 ?) 2)ªÀÄÆPÁA©PÁ (¥ÀªÀw-.20-12-1970)-¨É¼ÉAiÀÄÆgÀÄ ºÁ¸ÀåUÁgÀ wªÀääAiÀÄå£À CPÀÌ. -£ÁgÁAiÀÄt¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ. (4 £Éà vÀ¯É ªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ)No comments:

Post a Comment