Wednesday, June 18, 2014

ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ


 1. ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ 
 2. ಜೈನ ಧರ್ಮ
 3. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ - 
 4. ಸಾಂಖ್ಯ-
 5. (ಯೋಗ)->ರಾಜಯೋಗ
 6. ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ 
 7. ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ;
 8. ಮೀಮಾಂಸ
 9. ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ / ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ--
 10. ಅದ್ವೈತ --
 11. ಆದಿ ಶಂಕರರು ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ 
 12. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಆರಂಭ 
 13. ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ - ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ 
 14. ಶೈವ ದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು--
 15. ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ - 
 16. ಪಂಚ ಕೋಶ :- ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು. 
 17. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ 
 18. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ
 19. ವೇದಗಳು
 20. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 21. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು;
 22. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು-ಅಸ್ತಿತ್ವ-ಸತ್ಯವೇ-ಮಿಥ್ಯವೇ 
 23. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ --ಜೀವ
 24. ಮೋಕ್ಷ - ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ 
 25. ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ ವಿವಾದ 

No comments:

Post a Comment