Thursday, July 30, 2015

2015-ಶುಭಮಕ್ಕೆ ಸಕಲರ್ಗೆ


2015 ಶುಭಮಕ್ಕೆ ಸಕಲರ್ಗೆ
---------------
ಜಗಕೆ , ಜನತೆಗೆ , ಸೋದರರಿಂಗೆ,
ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ಈ ನಾಡಿಂಗೆ -
ನಿಮಗೆ, ನೇಹಿಗರಿಂಗೆ, ಮುದ್ದಣುಗರಿಗೆ,
ಮತ್ತೆ ನಾಡ ಹಿರಿಯರ್ಗೆ-
ಎರಡು ಸಾಸಿರದ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಐದರ ಹೊಸ್ತಿಲಲಿ,
ಸಂಪದಮಕ್ಕೆ , ಸತ್ ಶಾಂತಿಯಕ್ಕೆ , -
ಶುಭಮಕ್ಕೆ, ಸುಖಮಕ್ಕೆ, ಆನಂದಮಕ್ಕೆ ,
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜಯಮಕ್ಕೆ -
ಪ್ರಿಯಮಕ್ಕೆ , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡ ನೆನಗೆ ಸಕಲ ಕಾಲಕೆ ,
ಸವಿ ಬಾಳ್ಕೆಯಕ್ಕೆ -
ಬಯಕೆ :ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ; ಸಾಗರ
ಇವರ ಕನಸು : ನಿಜಮಕ್ಕೆ ;
ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr (ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ)
(ತಾಣದಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಣಿರೆ - -
ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ

No comments:

Post a Comment