Thursday, July 30, 2015

ರಮ್ಯ ಕಾವ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್` ಕವನದ ಸೊಬಗು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ:
ಒಂದು ಬಯಕೆ
ಸಲಿಲ ಕಲರವದಿಂದ ಸನಿಹದಲೊಂದು ತೊರೆಯು ತಾ ಹರಿಯಲಿ
(ಸನಿಹದಲೊಂದು ತೊರೆಯು ತಾ ಗಿರಣಿಯೊಂದನು ನೆಡಸಲಿ)
ಬಳಿಯ ಮಲೆಯಲಿ ನೀರಬೀಳದು ನೂರು ಸಾವಿರ ದುಮುಕಲಿ.
-
ಅಲ್ಲೆ ಬಳಿಯಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆಯೆ ಕಲ್ಲು ಪೊಟರೆಯ ಗೂಡಲಿ,
ಪಂಚವರ್ಣದ ಶಕವು ತಾ-ನಿಂಪುದನಿಯಲಿ ಗಳಪಲಿ,
ದೂರ ಪಯ ಣದ ಹಸಿದ ಯಾತ್ರಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡನು ಮಾಡಲಿ,
ಎನಗೆ ಆದರದತಿಥಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಸುಖದ ಭೋಜನವಾಗಲಿ.
-
ಎನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ದಾರಿಚಪ್ಪರ ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ,
ಮಂಜು ಹನಿಗಳ ಕುಡಿದ ಹೂಗಳು ಸುತ್ತ ಕಂಪನು ಸೂಸಲಿ,
ಎನ್ನ ನಲ್ಲೆಯು ಚರಕ-ನೂಲುತ ತುಂಬು ಹೃ ದಯದಿ ಹಾಡಲಿ,
ಹಸಿರು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣು ತಣಿಸುವ ಉಡುಪಲಿ.
-
ಹಸಿರು ಮಾಮರ ಸುತ್ತುವರಿದಿಹ ಎನ್ನ ಊರಿನ ಗುಡಿಯಲಿ,
ಎಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ವಚನದೀಕ್ಷೆಯು ನಡೆಯಿತೊ
ಅಲ್ಲಿ ಸತತವು ಮಂದಮಾರುತ ಕಂಪು ಬೀರುತ ಬೀಸಲಿ;
ಎಮ್ಮ ನಲುಮೆಯ ಸಗ್ಗ ಸುಖವನು ಅಮರ ನಾಡಿಗು ಉಲಿಯಲಿ.
- ಮೂಲ:
A W I S H
Mine be a cot beside the hill;
A bee hive’s hum shall soothe my ear ;
A willowy brook that turns mill,
With many a fall shall linger near.
-
The swallow oft , beneath my thatch
Shall twitter from her clay-built nest;
Oft shall a pilgrim lift the latch,
And share my meal, a welcome guest.
-
Around my ivied porch shall spring
Each fragrant flower that drinks the dew:
And Lucy, at her wheel, shall sing
In russet-gown and apron blue.
-
The village-church among the trees,
Where first our marriage-vows were given,
With merry peals shall swell the breeze,
And point with taper spire to Heaven.
-
S.Rogers
(18th C. Poet)
(Golden Treasury: 1874 Edition.Edited
by Mr. F.T. Palgrave. Poem: A W I S H
145 (cxlv)
Page:140. )
-
(ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಎಸ್. ರೋಜರ‍್ಸ್ ನ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದ)
ಅನುವಾದಕ: ಬಿ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಗರ ನೋಡಿ
Bschandrasgr ೦೪:೨೮, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)
ಇನ್ನೊಂದು ಕವನ -ಉದಾಹರಣೆಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ಸೀ ಲಿ ಯಾ ಳಿ ಗೆ
ಮಧುವನೀಂಟೆಲೆ ಸಖಿಯೆ
(ನನಗಾಗಿ) ನಯನಗಳಲೇ,
ಮುದದೆ ನಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವೆ
ನನ್ನ ಕ್ಷಿಗಳಲೇ ;
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಧರ ಮಧುವನು
ನೀ ನೀಡಲೆನಗೆ
ಅದನುಳಿದು ಮದಿರೆಯನು
ನಾ ನೋಡೆನೆಲಗೆ;
ಹೃ ದಯದಲುದಿಸಿದೀ(ಈ)
ದಾಹ ವೆಲೆ ಚಲುವೆ,
ಬಯಸುತಿದೆ ತಾ ಸ್ವರ್ಗಸೀಮೆಯ
ಮಧುವ ಸಖಿಯೇ,
ಸವಿದಿರಲಿ ಸೋಮವನು (ಅಮೃತ)
ಈ ಮುನ್ನ ರನ್ನೆ ,
ಸೇವಿಸೆನದನು ನಿನ್ನುಳಿದು
ನಾನಿನ್ನು ಚನ್ನೆ .
-
ಕಳುಹಿದೆನು ರೋಜ ಗುಚ್ಛವನೊಂದ
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ,
ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೋಷವನು ಅಲ್ಲವೆಂದದು
ತ ಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ನಿನಗೆ
ಎನ್ನೊಲವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಾಡದಿರಲೆಂಬಾಸೆ
ಯಿಂದ ಸದಯೆ,
ಕಳುಹಿದೆನು ಎನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಗುಚ್ಛ
ಬೆಳೆಯಲೆಂದಲ್ಲಿ ಸಖಿಯೆ,
ಆದರದಿ ಅದನೊಮ್ಮೆ ನೀನಾಘ್ರಾಣಿಸಿ
ಕಳುಹಿರಲೆನಗೆ ಮುಗುದೆ
ಅಂದಿನಿಂದದು ಬೆಳೆಯುವುದು
ಬೀರುವುದು ಗಂಧವನೆನ್ನಹೃದಯೇ
ಆ ಪರಿಮಳವು ಅಲ್ಲವದರದು ನುಡಿವೆ
-ನೆನ್ನಾಣೆ ಸದಯೇ,
ಸತ್ಯವಿದು ; ಅಂದಿನಿಂದದು ನಿಜದೆ
ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಳೇ!
-
(೧೭ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಬಿ..ಜಾನ್ಸನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿ ಯತಮೆ
ಸೀಲಿಯಾಳಿಗೆ ಬರೆದ ಕವನ; ಭಾವಾನುವಾದ
ಬಿ. ಎಸ್ . ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಗರ
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅದನುಳಿದು ; ಅದನು + ಉಳಿದು (ಬಿಟ್ಟು)
ಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
TO CELIA
Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss but in the cup
And I ‘ll not look for wine.
The thirst that from the soul doth rise
Doth ask a drink divine;
But might I of Jove’s necter sup,
I would not change for thine.
I sent thee late a rosy wreath,
Not so much honouring thee
As giving it a hope that there
It could not wither’d be ;
But thou thereon didst only breathe
And sent’st it back to me;
Since when it grows, and smells; I sware,
Not of itself but thee!
B. Jonson
(A 17th c. poet )
(Golden Treasury 1874 Edition, poem 140(xc) pg 75)
(Edited by FRANCIS TURNER PALGRAVE)
Bschandrasgr ೦೪:೩೦, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr-ನೋಡಿ

No comments:

Post a Comment